Procedury rekrutacyjne i dokumenty do ściągnięcia

Procedury rekrutacyjne i dokumenty do ściągnięcia

DOKUMENTY OGÓLNE

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów z programu Erasmus+ KA171 w roku akademickim 2023/2024

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

FILES TO DOWNLOAD FOR OUTGOING STUDENTS (dla studentów wyjeżdżających z SANu)

FILES TO DOWNLOAD FOR INCOMING STUDENTS

FILES TO DOWNLOAD FOR TEACHERS/WORKERS OF SAN (dla wyjeżdżających pracowników SANu)

Uwaga! Aktualnie Społeczna Akademia Nauk w Łodzi realizuje wyjazdy pracowników w ramach konkursu wniosków i umowy zawartej z Narodową Agencją programu Erasmus+ na rok 2022.