Aktualności

Aktualności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Postanowienia

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

II Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail: iod@san.edu.pl

III Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowych.

VII Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług edukacyjnych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII Remarketing z którego korzysta Uczelnia, pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły Naszą witrynę lub użyły aplikacji mobilnej. Remarketing pomaga nawiązać ponowny kontakt poprzez wyświetlenie trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używa użytkownik. Nowy tag remarketingowy składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia, które działając zgodnie, umożliwiają śledzenie konwersji. Fragment kodu zdarzenia informuje globalny tag witryny, kiedy należy przesłać bardziej szczegółowe dane o zdarzeniu remarketingu. Po ustawieniu źródła danych tagów AdWords pojawią się fragmenty kodu z globalnym tagiem witryny i opcjonalnym fragmentem kodu zdarzenia.

IX W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@san.edu.pl

X Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

XI Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

XII Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIII Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej Uczelni, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego/rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

XIV Kontaktując się z Uczelnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

XV Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

XVI Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

XVII Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

XVIII Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

XIX ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

XX Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

XXI Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@san.edu.pl

XXII Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Relacja wykładowców z pobytu w Czechach w ramach programu Erasmus+

26.05.22
W dniach 9-13 maja dr hab. Maria Piątek, dr Zbigniew Sikora oraz dr Paweł Łyjak odwiedzili Ostrava University- Uniwersytet w Ostrawie, w Czechach.
Byli oni gośćmi Wydziału Edukacji Artystycznej, gdzie uczestniczyli w procesie rekrutacji nowych studentów, przeglądali ich portfolia oraz poznawali strukturę kierunków studiów oferowanych na uczelni.
Dzięki intensywnemu szkoleniu nasi wykładowcy mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje. 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ - erasmus@san.edu.pl
 

Relacja studentki z pobytu na Węgrzech w ramach programu Erasmus+

30.03.22

Anastasia Kirova, studentka grafiki projektowej i multimediów Społecznej Akademii Nauk spędza teraz wiosenny semestr na naszej uczelni partnerskiej Budapest Metropolitan University na Węgrzech w ramach programu Erasmus+.

Jest zachwycona uczelnią, zajęciami praktycznymi i ogólną atmosferą. 

Jeśli też chcesz wziąć udział w programie Erasmus+, to napisz do erasmus@san.edu.pl

 

Relacja studenta z pobytu we Włoszech w ramach programu Erasmus+

24.03.22
Michał Wróblewski, student psychologii naszej uczelni przesyła pozdrowienia ze słonecznego Neapolu :)
 
Przebywa on właśnie na wymianie studenckiej na partnerskiej uczelni Suor Orsola Benincasa University we Włoszech. 
Program Erasmus+ to szansa na przeżycie niesamowitej przygody zagranicą i poszerzenie horyzontów. Warto spróbować. 
 
Czekamy na Wasze zgłoszenia na studia na następny semestr zimowy tylko do końca marca!!!!
 

Delegacja z Węgier- wykłady po angielsku w ramach programu Erasmus+

04.01.22
Szczęśliwego Nowego Roku! :)
 
Mamy dla Was miłe wspomnienie z końca 2021 roku, kiedy dr Tamas Vrauko, wykładowca anglistyki z naszej uczelni partnerskiej University of Miskolc, na Węgrzech odwiedził naszą uczelnię w ramach programu Erasmus+ na prowadzenie zajęć.
 
Pan doktor poprowadził pasjonujące wykłady na temat epoki wiktoriańskiej w Wielkiej Brytanii oraz dyskutował na temat amerykańskich filmów biorąc za przykład światowy hit „Star Wars”.
 
Studentom bardzo się podobało, a sam gość był pod wrażeniem naszej uczelni.
 
Przypominamy, iż jeśli chcecie skorzystać z programu Erasmus+, piszcie do nas maile - erasmus@san.edu.pl 
 

Relacja z prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ na uczelni partnerskiej w Słowacji

26.11.21
W dniach 25-27.10.2021, nasz wykładowca i prodziekan Wydziału Zarządzania i Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk, dr Michał Szostak wyjechał do naszej uczelni partnerskiej College of Economics and Management in Public Administration w Bratysławie w ramach programu Erasmus+, gdzie prowadził zajęcia z zakresu zarządzania i finansów :)
 
Studenci uczelni słowackiej byli zachwyceni, a samo spotkanie przyczyniło się do wymiany doświadczeń i promocji programu Erasmus+
 

Relacja z praktyki w Hiszpanii

16.11.21

Program Erasmus+ uczy i daje szansę na przeżycie niesamowitych wrażeń, o czym możecie dowiedzieć się z relacji studentów Społecznej Akademii Nauk, którzy skorzystali z możliwości wyjazdu zagranicę

Aleksandra, studentka zarządzania na specjalizacji e-commerce i marketing odbyła praktykę kierunkową w pięknym Madrycie.

Do jej obowiązków należało zarządzanie stroną internetową, social mediami, kontakt z klientami, itd. Nauczyła się wiele od specjalistów, z którymi współpracowała, podróżowała po całym kraju i potwierdza to, co inni nasi studenci- Erasmus+ to bezcenne doświadczenie :)

 

Nowa uczelnia partnerska

29.10.21
Kolejna uczelnia partnerska dołącza do naszego grona! :)
 
The University of Central Lancashire na Cyprze, UCLan University!
 
Uniwersytet zlokalizowany w pięknej Larnace jest jedną z filii angielskiego uniwersytetu University of Central Lancashire.
 
Nowoczesny kampus, innowacyjne podejście do studiów, doskonale wykwalifikowana kadra to jedne z wielu powodów, dla których warto zainteresować się tą uczelnią!
 
Od tej pory studenci Społecznej Akademii Nauk mogą aplikować tam na studia w ramach programu Erasmus+ na takie kierunki, jak np. Administracja, Biznes, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Filologia Angielska oraz Prawo. 
 
Pamiętajcie jednak, że rekrutacja na studia na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 została zakończona :( Dziękujemy za Wasze zainteresowanie!
 
Jeśli chcecie natomiast aplikować na praktyki lub późniejszy semestr, kontaktujcie się z naszym biurem erasmus@san.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa uczelnia partnerska

13.10.21
Kolejna nowa uczelnia dołącza do naszej listy partnerów w ramach programu Erasmus+, to Uniwersytet w Debrecenie, na Węgrzech!
 
Studenci naszej uczelni mogą ubiegać się o wyjazdy w to wspaniałe miejsce w ramach studiowania Filologii Angielskiej, Biznesu, lub Zarządzania.
 
Pracownicy uczelniani natomiast mają szansę prowadzić tam wykłady lub wziąć udział w intensywnym szkoleniu, które podniesie ich kwalifikacje poprzez udział m.in. w warsztatach i wizytach typu work shadowing.
 
University of Debrecen to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów na Węgrzech oferujący szeroką listę przedmiotów w języku angielskim i goszczący wielu studentów z całego świata :)
 

Koniec rekrutacji na studia na semestr letni 2021/2022

30.09.21
Ogłaszamy, iż dniem dzisiejszym, 30.09.2021 został zakończony nabór dodatkowy aplikacji na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2021/22!
 
Otrzymaliśmy od Was bardzo dużo formularzy zgłoszeniowych i bardzo się cieszymy, że program Erasmus+ i perspektywa studiowania w innym kraju jest dla Was tak atrakcyjna :)
 
Na wyjazdy na praktyki rekrutacja trwa nadal do momentu wykorzystania dostępnych środków przyznanych naszej uczelni Społeczna Akademia Nauk 
 
Jeśli jesteście zainteresowany wyjazdem na praktyki, piszcie proszę do nas na erasmus@san.edu.pl lub incoming@san.edu.pl <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png" alt="

Relacja z przyjazdu partnerów z uczelni na Słowacji

27.09.21
Kilka dni temu mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów zagranicznych z dwóch uczelni na Słowacji- Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave oraz Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach :)
 
Podczas spotkania prowadziliśmy dyskusje na temat przyszłości studiów w formie online oraz wymienialiśmy doświadczenia na temat programu Erasmus+ oraz studiów z zakresu administracji i bezpieczeństwa.
 
Obie uczelnie są nowoczesne, położone w dużych miastach i czekają na studentów i pracowników Społeczna Akademia Nauk na wymiany w ramach programu Erasmus+
 
W razie pytań, prosimy o kontakt pod mailem erasmus@san.edu.pl oraz zapraszamy na nasz IG- https://www.instagram.com/san_erasmus/ 
 

Relacja z pobytu w Tallinie

04.09.21
Pamiętajcie, że program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy studentów, ale również wymiana pracowników akademickich!
 
Kilka dni temu, dr Anna Maria Migdał, prodziekan ds. programów międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie oraz mgr Aleksandra Zając, dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych odwiedziły jedną z naszych uczelni partnerskich, Tallin University w Estonii.
 
Spotkanie miało na celu wymienienie doświadczeń dotyczących organizacji i zarządzania procesem umiędzynarodowienia uczelni. 
 
Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem, nie czekajcie i napiszcie mail pod erasmus@san.edu.pl
 
Zapraszamy również na naszą stronę- http://erasmus.san.edu.pl/ i IG - https://www.instagram.com/san_erasmus/ 
 
 

Relacja z pobytu w Brnie

22.08.21

Kolejne owocne spotkanie za nami!!

Pracownice naszego biura Erasmus+ odwiedziły uczelnię partnerską w Brnie- Mendel University in Brno :)

Mendel University w Brnie to nowoczesna uczelnia specjalizująca się w różnych kierunkach studiów, np. biznes, zarządzanie oraz ekonomia. 

Doświadczenie studiów lub praktyki z programu Erasmus+ to niesamowite przeżycie, które nie tylko zagwarantuje Wam mnóstwo zabawy, ale nauczy Was odpowiedzialności, niezależności oraz uatrakcyjni Wasze CV dla przyszłych pracodawców!

Jeśli jesteście ciekawi, na jakie uczelnie partnerskie możecie wyjechać na semestr bądź cały rok akademicki, odwiedźcie naszą stronę - http://erasmus.san.edu.pl/partner-universities lub napiszcie do nas maila erasmus@san.edu.pl 

 

Relacja z pobytu w Ostrawie

02.08.21

Pamiętajcie, że program Erasmus+ to nie tylko wymiana studencka, ale również wyjazdy pracowników i wykładowców!

Załoga biura Erasmus+ Społecznej Akademii Nauk odwiedziła niedawno naszą uczelnię partnerską w Ostravie- Technical University of Ostrava.

Spotkanie obfitowało w dyskusje na temat studiów w dobie pandemii, wyzwania z tym związane oraz zwiedzanie uczelni.

Uczelnia w Ostravie ma doskonale przeszkoloną kadrę, interesujące przedmioty i jest naszym zaufanym partnerem od lat 

Zachęcamy wszystkich studentów na aplikowanie nie tylko na praktyki, ale również na studia! :)

Nowy fanpage na FB

21.06.21

Drodzy Studenci,

Zapraszamy Was na nasz nowy fanpage na FB- https://www.facebook.com/erasmus.san

Będą tam dodawane najnowsze informacje na temat możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne, relacje naszych studentów i inne ciekawostki! :)

Możecie również skontaktować się z nami poprzez FB lub pisząc maila pod erasmus@san.edu.pl

Oferty płatnych praktyk w Bratysławie

14.06.21
Drodzy Studenci! 
 
Przypominamy, że nadal prowadzimy rekrutację studentów na praktyki oraz studia zagraniczne z atrakcyjnym finansowaniem! :)
 
Możecie wyjechać między innymi do Bratysławy, do jednego z naszych partnerów zagranicznych i odbyć praktykę jako pracownik administracyjny w biurze Erasmus+ na uczelni VSEMVS w Bratysławie.
 
Obowiązki:
- kontakt z partnerami zagranicznymi
- dodawanie postów na media społecznościowe
- aktualizacja strony internetowej
- przygotowywanie dokumentów
- prace biurowe i administracyjne
 
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, przesyłajcie maila na erasmus@san.edu.pl
 

Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+

12.03.21
Drodzy Studenci! :)
 
Mamy kolejne ciekawe oferty praktyk skierowanych do studentów różnych kierunków- biznesu, filologii, administracji, marketingu, stosunków międzynarodowych, informatyki, zarządzania i innych.  
 
Pamiętajcie o zaletach praktyk z programu Erasmus+:
- atrakcyjne finansowanie 
- międzynarodowe doświadczenie 
- nowi, ciekawi ludzie 
 
W razie pytań piszcie proszę maile pod nasz adres- erasmus@erasmus.com.pl