Aktualności

Aktualności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Postanowienia

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

II Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail: iod@san.edu.pl

III Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowych.

VII Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług edukacyjnych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII Remarketing z którego korzysta Uczelnia, pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły Naszą witrynę lub użyły aplikacji mobilnej. Remarketing pomaga nawiązać ponowny kontakt poprzez wyświetlenie trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używa użytkownik. Nowy tag remarketingowy składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia, które działając zgodnie, umożliwiają śledzenie konwersji. Fragment kodu zdarzenia informuje globalny tag witryny, kiedy należy przesłać bardziej szczegółowe dane o zdarzeniu remarketingu. Po ustawieniu źródła danych tagów AdWords pojawią się fragmenty kodu z globalnym tagiem witryny i opcjonalnym fragmentem kodu zdarzenia.

IX W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@san.edu.pl

X Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

XI Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

XII Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIII Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej Uczelni, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego/rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

XIV Kontaktując się z Uczelnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

XV Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

XVI Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

XVII Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

XVIII Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

XIX ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

XX Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

XXI Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@san.edu.pl

XXII Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oferta praktyk w Barcelonie

04.07.20

Drodzy Studenci,

Mamy dla Was kolejną atrakcyjną ofertę praktyki w samej Barcelonie! Oferta jest przeznaczona dla studentów marketingu, biznesu, stosunków międzynarodowych lub zarządzania. 

Możecie otrzymać atrakcyjne stypendium 550 Euro/miesiąc, jeśli praktyka jest zgodna z Waszym kierunkiem i dodatkową pensję od firmy 400 Euro/miesiąc. Możecie więc zarobić ok. 950 Euro miesięcznie!

Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas!

Więcej ofert płatnych praktyk na poniższej stronie:

https://www.spain-internship.com/en/placements/top-vacancies

Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem, napiszcie proszę maila do nas-erasmus@erasmus.com.pl oraz na kasia@spain-internship.com

 

Praktyki w Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich

26.06.20

Drodzy studenci,

Mamy dla Was atrakcyjne oferty różnych praktyk w Hiszpanii i Wyspach Kanaryjskich. 

Poniżej załączamy opis jednej z nich, ale jest ich o wiele więcej!

Jeśli chcielibyście wyjechać na zagraniczną praktykę, otrzymać atrakcyjne stypendium 550 Euro/miesiąc, jeśli praktyka jest zgodna z Waszym kierunkiem i dodatkową pensję od firmy min. 200 Euro/miesiąc, możecie poszukać wymarzonej oferty dla Was pod tym linkiem:

https://www.spain-internship.com/en/placements/top-vacancies 

Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem, napiszcie proszę maila do nas-erasmus@erasmus.com.pl oraz na kasia@spain-internship.com 

 

Praktyka w Hiszpanii dla studenta z językiem polskim

18.06.20

Drodzy studenci!

Mamy dla was atrakcyjną ofertę praktyk płatnych w Hiszpanii. Jest to stanowisko obsługi klienta w JĘZYKU POLSKIM.

Praktykant musi dodatkowo znać język angielski na poziomie komunikatywnym i będzie odpowiedzialny za marketing na social media oraz obsługę klientów w języku polskim.

Macie szansę dostać 225 Euro na miesiąc od firmy, a jeśli praktyka ta jest zgodna z Waszym kierunkiem studiów, dostaniecie dodatkowo 550 Euro w ramach praktyki z programu Erasmus+.

W sumie więc możecie zarobić ok. 775 Euro miesięcznie i zdobyć cenne międzynarodowe doświadczenie!

Po więcej informacji wejdźcie na stronę - https://apply.spain-internship.com 

Jeśli jesteście zainteresowani, wyślijcie swoje CV w języku angielskim na  info@spain-internship.com oraz do nas, na erasmus@erasmus.com.pl

 

Praktyki zagraniczne dla absolwentów Społecznej Akademii Nauk

07.06.20

Drogi Studencie,

Niedługo kończysz uczelnię i zastanawiasz się co dalej?

Pragniesz coś zmienić, nabyć nowe doświadczenie i poznać ciekawych ludzi?

A może skończyłeś/aś uczelnię nie więcej niż rok temu i boisz się, że nie możesz już wyjechać na zagraniczną praktykę?

NIC BARDZIEJ MYLNEGO!

Nadal masz szansę wyjechać na zagraniczną praktykę i otrzymać atrakcyjne stypendium Erasmusa wynoszące od 500-600 Euro miesięcznie. 

Po więcej informacji napisz proszę do naszego biura- erasmus@erasmus.com.pl

 

Otwarta rekrutacja na praktyki studenckie w ramach Erasmusa

01.06.20

Drodzy studenci i absolwenci,

Z dnia na dzień przybywa nam coraz więcej aplikacji na praktyki studenckie od lipca i sierpnia! 

Możemy pomóc Wam w znalezieniu miejsca lub Wy sami możecie kliknąć w zakładkę Internships i skorzystać z pomocnych linków - http://erasmus.san.edu.pl/internships

Od 28 maja Polacy mogą wjeżdżać bez obowiązku kwarantanny, np. do Chorwacji, więc może Wasza wymarzona praktyka mogłaby się odbyć właśnie tam.

Mamy nadal wiele miejsc dla chętnych, więc jeśli w ramach Erasmusa i dostać atrakcyjne stypendium, proszę wyślij maila do naszego biura Erasmus - erasmus@erasmus.com.pl

Możliwość wyjazdów Erasmusa do poszczególnych krajów bez obowiązku kwarantanny

11.05.20

Drodzy studenci,

Powoli sytuacja wraca do normalności, a Wy macie szansę wyjechać na studia lub praktykę finansowane przez program Erasmus do Czech, Niemiec, Danii, Litwy, Szwecji i Słowacji BEZ KONIECZNOŚCI ODBYWANIA 14-DNIOWEJ KWARANTANNY jako osoby pobierające naukę. 

Sprawdźcie to na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w górnej zakładce "Koronawirus", aktualne zasady, punkt 21:

https://www.gov.pl/…/koronaw…/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Mamy wspaniałe uczelnie w tych krajach, które oferują studia na najwyższym poziomie, a możemy również pomóc Wam w znalezieniu praktyki w tych krajach. Na wyjazd szansę ma każdy bez względu na średnią i każdy z Was otrzyma atrakcyjne stypendium.

Jeśli wybrana przez Was praktyka pokryje się z Waszym programem studiowania, również macie szansę na atrakcyjne stypendium miesięczne ok. 500-600 Euro/miesiąc!

Proszę wysyłajcie swoje maile pod nasz adres mailowy: erasmus@erasmus.com.pl, a na pewno Wam pomożemy w organizacji wyjazdu! :)

Oferty praktyk zagranicznych

05.05.20

Drodzy studenci!

Mamy do zaoferowania atrakcyjną praktykę w stolicy Łotwy, na którą możecie wyjechać na 3 miesiące.

Oferta jest skierowana do studentów biznesu, ekonomii,  marketingu, filologii angielskiej lub zarządzania.

To link do oferty- https://erasmusintern.org/traineeship/marketing-internship-79?fbclid=IwAR0lHp-2SGMiO_9SiVidCIuFMFNlKg_1dvZK-y5vC60Q9HdaED6m0CZgz8E

Jeśli praktyka pokryje się z Waszym programem studiowania, macie szansę na atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus.

Przeczytajcie ogłoszenie i aplikujcie na nie zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie 

Zapraszamy do dzielenia się tą informacją z kolegami i koleżankami!

Osoby zainteresowanie, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem: erasmus@erasmus.com.pl

Oferty praktyk dla studentów i absolwentów SANu

28.04.20

Drodzy studenci!

Mimo trudnej sytuacji jako studenci Społecznej Akademii Nauk nadal macie okazję wyjechać na praktyki kierunkowe, np. do Szwecji. Możecie to zrobić w każdej chwili!

Na naszej stronie internetowej http://erasmus.san.edu.pl/files-to-download możecie znaleźć plik z nowo dodanymi atrakcyjnymi praktykami w Sztokholmie i innych miastach.

Jeśli praktyka pokryje się z Waszym programem studiowania, macie szansę na atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus.

Przeczytajcie ogłoszenia i aplikujcie na nie zgodnie z wytycznymi podanymi na stronach :)

Zapraszamy do dzielenia się tą informacją z kolegami i koleżankami!

Osoby zainteresowanie, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem: erasmus@erasmus.com.pl

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+

23.04.20

‼️ ‼️ ‼️

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem SAN (University of Social Sciences) i nie masz/straciłeś pracę, to możesz wyjechać na płatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+, już w te wakacje, ale i podczas trwania każdego semestru na naszej uczelni. :) 

Na naszej zakładce http://erasmus.san.edu.pl/files-to-download - znajdziecie program praktyki (Learning Agreement for traineeship), który należyć wszystkimi potrzebnymi informacjami.

Zachęcamy Was gorąco do poszukiwania miejsc praktyki już teraz poprzez wysyłanie swoich CV do różnych firm zagranicznych. 

Jeśi zajdzie konieczność odwołania lub przełożenia praktyki, to nic złego się nie dzieje.

Zapraszamy do dzielenia się tą informacją z kolegami i koleżankami oraz komentowania i udostępniania tego postu. 

Pamiętajcie, że nawet w tych trudnych czasach istnieją możliwości, których być może wcześniej nie rozważyliście.

Osoby zainteresowanie, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem: erasmus@erasmus.com.pl

Przedłużone terminy aplikacji na uczelnie zagraniczne

08.04.20

Drodzy studenci,

Pewnie wielu z Was nadal rozważa wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2020/21.

Gdy tylko sytuacja się ustabilizuje- będziecie mieli okazję zarówno na wyjazdy na studia jak i na praktyki, na które każdy z Was dostanie atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus.

W zaistniałej sytuacji wiele uczelni partnerskich,np. Uniwersytet Lizboński           (Wydział Prawa) zdecydowało się na przedłużenie terminów nominacji i rekrutacji studentów. To bardzo dobra wiadomość! Nadal więc macie szansę na wyjazd i czas na aplikowanie!

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+, prosimy o kontakt z naszym biurem pod mailem: erasmus@erasmus.com.pl 

 

Pamiętajcie- nieważne czy jesteście ze studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Dla każdego znajdziemy odpowiednią uczelnię! :)

STUDENCI- zachęta na wyjazdy po otwarciu granic

01.04.20

Drodzy studenci i absolwenci SAN.

W marcu 2020 świat zmienił się nie do poznania. Miedzy innymi rynek pracownika został zastąpiony rynkiem pracodawcy, a niektóre branże w ktorych szukaliście zatrudnienia/mieliście zatrudnienie przez najbliższy czas będą sparaliżowane.

Po otwarciu granic i uspokojeniu sytuacji zachęcamy Was do krótkich wyjazdów na praktyki bądź studia, gdzie zdobycie cenne doświadczenie i nabierzecie nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.

 

Prosimy o polubienie naszej strony na Facebooku, gdzie będziemy dodawać ciekawe oferty praktyk-

https://www.facebook.com/san.network.erasmus/

Oto przykład praktyki w Brukseli dla studentów dziennikarstwa, komunikacji, itd.

https://eurobrussels.com/job_display/175759/Communication_Projects_Intern_FIA_Fdration_Internationale_de_lAutomobile_Brussel_Belgium 

Będziemy informować Was o terminach aplikowania na studia na 1 semestr w zagranicznej uczelni, wszystko ze stypendiami 400-600 euro miesiecznie.

W dynamicznie zmieniejącym się świecie trzeba być elastycznym, szukać możliwości rozwoju, tak, aby jak kurz opadnie, nie mieć poczucia zmarnowanych szans, lecz wejść na rynek pracy z bardzo dobrą znajomością języka, bez bariery językowej.


Absolwenci- od momentu swojej obrony macie 12 miesięcy na to, aby wyjechać na takie praktyki, więc nie zwlekajcie!

Każdy ma szansę- nieważne czy student stacjonarny,niestacjonarny, z dobrą średnią czy bez. Każdy pojedzie!

Kontakt do nas- erasmus@erasmus.com.pl

Ważne- informacja dotycząca wyjazdów Erasmusa

18.03.20

Drodzy studenci/pracownicy,

informujemy, że zaniechanie planowanego wyjazdu lub jego przerwanie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez wirus Covid-19  jest indywidualną decyzją każdej osoby – studenta lub pracownika. Jeżeli rezygnacja z wyjazdu lub decyzja o wcześniejszym powrocie jest powiązana z poniesionymi już kosztami, których nie da się odzyskać np. od linii lotniczych/agencji ubezpieczeniowej, to sprawa może być potraktowana jako przypadek tzw. „siły wyższej”.

 

NA podejmie decyzję w sprawie uznania przypadku za tzw. „siłę wyższą” i określi kwotę poniesionych kosztów, które będą uznane za uprawnione.

 

Przypominamy, że w komplecie dokumentów (oryginały lub kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”) powinny znaleźć się:

1)         podanie z uczelni informujące o zaistnieniu danej sytuacji wraz z prośbą o uznanie przypadku za działanie „siły wyższej”;

2)         jeżeli dotyczy - zaświadczenie z instytucji przyjmującej o długości trwania pobytu z podaniem właściwych dat rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności;

3)         dowody poniesienia kosztów, w tym podróży.

 

Przykładowe podanie znajdziecie Państwo w "Files to download".

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem: erasmus@erasmus.com.pl

Corona virus- important information

14.03.20

Dear Students,

We would like to inform you about the present situation in our country and at the university.

At the moment, in Poland there are 93 confirmed cases of Coronavirus infection. All patients are isolated in hospitals where they are receiving medical treatment and most of them show mild symptoms.

The Polish Government and The Polish Institute of Public Health have been closely monitoring the existing situation and applying precautionary measures to reduce the risk of outbreak.  Polish government is working well ahead.

All the Universities, primary and secondary schools and nurseries across the country are closed for the period of two weeks.

Pubs, bars, cafes, museums, cinemas, etc. are also closed.

Our University strongly follows the precautionary measures.

All local and incoming Erasmus students are  advised to stay at home, take precautions, avoid gatherings and crowds and remember about washing their hands properly until April. Teaching is going online, and we are adjusting all procedures accordingly to official European and Polish Government information.

All incoming students will receive Transcript of records, instructions and the possibility to successfully graduate by  passing all courses and are encouraged to stay full period of mobility in Poland. In the event that they decide to terminate early and go back home we will issue shorter Confirmation of stay, and students can invoke state of higher force, to keep financing despite stay shorter than 3 months.

All future outgoing and incoming mobility’s are on hold until the end of March following guidelines. As for the nominations process-we're taking applications for winter semester hoping the situation will stabilize.

We are working and reacting accordingly to news :

Ministry of Foreign Affairs (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych) 

National Sanitary Inspector (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/)

European Commission: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en

European Center for Disease Prevention and Control https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus , 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

Please avoid any gatherings, parties, etc. Stay at home!

The meeting with the Erasmus+ coordinator and the internship recrutiment company

06.03.20
Dear Students,
 
There will be two meetings with the Erasmus coordinator and the representative of a job recrutiment office, both held in Lodz and Warsaw.
 
On the 8th of March, at 9 am, in the room L-43, in Kilińskiego 109 Street, Lodz (campus building).
 
On the 8th and 9th of March, at 1 pm, in the room 6 in Łucka 9 Street, Warsaw (campus building).
 
It's for everyone who is interested in Erasmus+ programme or paid internships to stunning islands of Greece (students of tourism, management, international relations, English philology, etc).
 
You have a chance to gain more than 1000 Euro per a month if the internship is compatible with your programme of studies!!
 
Please feel free to join and bring your CV in English!
 

Internship offers in the UK

06.03.20

Hello guys,

You still have a great opportunity to perform amazing internship in the UK in the global digital agency with a sharp focus on Work&Travel and Sports Delivery. You would work in the international environment and gain experience. 

The offer is mainly aimed at students of IT, management, etc.

The company is located in thrilling Liverpool. 

Check their website- https://www.cleversteam.com/uk

For more questions, please contact Mr Paweł Dzierżak (+48 517 333 993p.dzierzak@smallerearth.com) and send your CV in English. 

Open application for the Erasmus studies in Norway

22.01.20

 

Open application for the winter semester in the academic year of 2020/2021 at Oslo Metropolitan University. Deadline to 15/04/2020

Are you a student of pedagogy/education?

Do you dream of studying in a modern, well-developed country like Norway?

Do you want to meet friends from all over the world?

Do not hesitate - apply for your mobility to the Erasmus program at erasmus@erasmus.com.pl

Each student will receive an Erasmus grant of 500 Euro / month

* If you get a social grant, you will receive an additional 200 Euro / month 

Everyone who applies has a chance to travel! You don't need to have te highest marks :)

More information on our e-mail and at: https://www.oslomet.no/en/study/exchange-students

And under our e-mail - erasmus@erasmus.com.pl

Internship offers in Spain

07.01.20

Hello students!

We have several internship offers advertised by the website trainingexperience.org for students of:

 • marketing
 • graphic design
 • computer studies
 • media
 • business

The internships take place in beautiful Spain, and last from 3-6 months. You would get the Erasmus scholarship from us - 550 Euro/ month. 

Some companies guarantee hiring afterwards!

Please contact us - erasmus@erasmus.com.pl to find out more details!

Internship offers in Spain

01.12.19

Hello guys,

We have other great offers of internships for you in a wonderful country of Spain.

Please visit the website- https://apply.spain-internship.com/ and click on "Register and apply". 

Here are some of current offers:

 • internships in marketing, social media, and sales - 250 Euro from the company +500 Euro from Erasmus!!
 • internships in the hotel - 300 Euro from the company+ 500 Euro from Erasmus+ free accommodation!
 • internships in kindergarten/education - 500 Euro from the company+ 500 Euro from Erasmus!!
 • internship as a physiotherapist in spa resorts- 300 Euro from the company+ 500 Euro from Erasmus+ free accommodation!!

You can take a look at some of them here:

Please contact us (erasmus@erasmus.com.pl) for more information , or write to the recruiter -kasia@spain-internship.com