Aktualności

Aktualności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Postanowienia

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

II Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail: iod@san.edu.pl

III Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowych.

VII Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług edukacyjnych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII Remarketing z którego korzysta Uczelnia, pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły Naszą witrynę lub użyły aplikacji mobilnej. Remarketing pomaga nawiązać ponowny kontakt poprzez wyświetlenie trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używa użytkownik. Nowy tag remarketingowy składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia, które działając zgodnie, umożliwiają śledzenie konwersji. Fragment kodu zdarzenia informuje globalny tag witryny, kiedy należy przesłać bardziej szczegółowe dane o zdarzeniu remarketingu. Po ustawieniu źródła danych tagów AdWords pojawią się fragmenty kodu z globalnym tagiem witryny i opcjonalnym fragmentem kodu zdarzenia.

IX W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@san.edu.pl

X Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

XI Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

XII Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIII Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej Uczelni, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego/rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

XIV Kontaktując się z Uczelnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

XV Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

XVI Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

XVII Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

XVIII Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

XIX ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

XX Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

XXI Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@san.edu.pl

XXII Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Słowacji

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Słowacji

30.05.23

Dr Grzegorz Mazurkiewicz prof. SAN w dniach 22.05-24.05.2023 odwiedził naszą partnerską uczelnię na Słowacji - ŽILINSKÁ UNIVERZITA w  Żylinie.

Podczas kilkudniowego pobytu nasz wykładowca spotkał się z Koordynatorem programu Erasmus+ dr Vladimírem Šalaga, poprowadził wykłady dla studentów tamtejszej uczelni, miał możliwość uczestniczenia w egzaminach państwowych, zapoznania się ze znakomicie wyposażonymi laboratoriami Wydziału Transportu i Komunikacji, warunkami oraz możliwościami studiowania naszych studentów logistyki w ramach programu Erasmus+ na tamtejszej uczelni. 

 

Relacja studentek ze studiów w ramach programu Erasmus+ we Francji

Relacja studentek ze studiów w ramach programu Erasmus+ we Francji

28.04.23
Trójka naszych studentów, Katerina, Lolita i Zaker, spędziłi semestr zimowy na wymianie Erasmus w naszej uczelni partnerskiej IUT2 Grenoble-Universite Grenoble Alpes we Francji. Lolita postanowiła przedłużyć swoją przygodę z Erasmusem i została w Grenoble na kolejny, letni semestr.
Mimo, że Jej pobyt powoli dobiega końca, cudowne wspomnienia pozostaną na zawsze.
 
Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Słowacji

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Słowacji

26.04.23

W dniach 17-19 kwietnia 2023 r. dr Michał Szostak, prof. SAN - prodziekan ds. programów międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu warszawskiej filii SAN - odwiedził naszą partnerską uczelnię ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE na Słowacji. Nasz wykładowca poprowadził wykłady nt. "Art of management: virtuosity, artistry, and creativity" dla studentów na kierunkach Economics and management of enterprise oraz Financial management.

 

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Maderze

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Maderze

25.04.23
W terminie 13.03.2023-17.03.2023, nasz wykładowca, dr Adam Kałowski, przeprowadził serię wykładów o tematyce "Innovation in small and medium-sized enterprises" w naszej uczelni partnerskiej, Universidade de Madeira.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów tamtejszej uczelni i licznie w nich uczestniczyli.

Wszystkich chętnych wykładowców, a szczególnie tych, którzy nie mieli jeszcze okazji skorzystać z oferty wyjazdów Erasmus, zapraszamy do kontaktu: erasmus@san.edu.pl

 

Relacja studentki ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii

Relacja studentki ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii

20.04.23

Nasza studentka, Olena, w tym semestrze przebywa na uczelni partnerskiej Universitat Politecnica de Catalunya w Barcelonie, skąd gorąco pozdrawia i serdecznie poleca każdemu studentowi SAN wyjazd w ramach programu Erasmus+, który jest fantastyczną i niezapomnianą przygodą.

Jeśli nie masz jeszcze wakacyjnych planów, fajną opcją może być wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+.
Napisz do nas - erasmus@san.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy.
Kolejna nowa uczelnia dołącza do naszej listy partnerów w ramach programu Erasmus+

Kolejna nowa uczelnia dołącza do naszej listy partnerów w ramach programu Erasmus+

14.04.23

Witajcie Belgrade Metropolitan University w Serbii na naszej liście uczelni partnerskich!

Studenci Społeczna Akademia Nauk mogą ubiegać się o wyjazdy w to wspaniałe miejsce w ramach studiowania Grafiki, Informatyki lub Zarządzania Pracownicy uczelniani natomiast mają szansę prowadzić tam wykłady lub wziąć udział w intensywnym szkoleniu, które podniesie ich kwalifikacje poprzez udział m.in. w warsztatach i wizytach typu work shadowing.

 

Relacja wykładowców z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii

Relacja wykładowców z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii

14.04.23

W dniach 20.03 - 24.03.2023 Prodziekan ds. Prawa, Administracji, Bezpieczeństwa Narodowego, dr Agata Kołodziejska, prof. SAN i dr Agnieszka Korzeniowska-Polak prof. SAN poprowadziły wykłady w ramach programu Erasmus+ na naszej uczelni partnerskiej Universidad de La Laguna (ULL) w Hiszpanii. Jeden z wykładów, który cieszył się największym zainteresowaniem dotyczył „Administrative proceedings in refugee and foreigner cases”.

 

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Czechach

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Czechach

12.04.23

Nasz wykładowca dr Grzegorz Mazurkiewicz w dniach 27-29.03.2023 ponownie odwiedził partnerska uczelnię w Czechach – Vysoka Skola Logistiky w Prerovie. VSLG to uczelnia kształcąca na kierunkach logistycznych, oferująca studia na poziomie licencjackim i magisterskim oraz MBA . Nasz wykładowca poprowadził interesujące zajęcia dla studentów Uczelni VSLG z zakresu transportu i spedycji w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-czeskich.

Relacja Pani dr hab. Maria Piątek, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych SAN z wykładów na Uniwersytecie w Ostrawie

Relacja Pani dr hab. Maria Piątek, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych SAN z wykładów na Uniwersytecie w Ostrawie

06.04.23

Pani dr hab. Maria Piątek, prof. SAN, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie przeprowadziła serię ciekawych wykładów na Uniwersytecie w Ostrawie w terminie 13-17.02.2023. Pani Profesor uczestniczyła także w warsztatach i miała okazję zobaczyć jak pracują tamtejsi studenci podczas zajęć. Dodatkowo, w trakcie tego tygodnia zostały zaprezentowane prace Pani Profesor, a wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów uczelni partnerskiej jak i jej pracowników.

 

Relacja wykładowcy ze Staff Week w Lizbonie

Relacja wykładowcy ze Staff Week w Lizbonie

23.03.23
Staff Week w naszej uczelni partnerskiej Universidade Europeia w Lizbonie w terminie 27.02.2023-03.03.2023 to wydarzenie, w którym wziął udział nasz wykładowca, mgr Dominik Robak. Mgr Robak przeprowadził wykłady dla tamtejszych studentów, ale także wziął udział w serii warsztatów i wydarzeń kulturalnych, nawiązał wiele nowych kontaktów międzynarodowych oraz miał okazję zwiedzić to piękne miasto i zachwycić się jego architekturą.
 
Wszystkie osoby - studentów, wykładowców i pracowników SAN, zainteresowane wyjazdami w ramach programu Erasmus+, prosimy o kontakt pod adresem mailowy: erasmus@san.edu.pl
Relacja studenta ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Portugalii

Relacja studenta ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Portugalii

23.02.23

Nasz student Zarządzania, Adrian, tak podsumowuje swoje pierwsze wrażenia na uczelni ISAG, Ese, Ensino Superior Empresarial Lda, PPORTO16, gdzie obecnie przebywa w ramach wymiany Erasmus+:

'Jestem studentem dziennych studiów magisterskich w SAN w Warszawie. Aktualnie uczestniczę w programie ERASMUS w Porto, na uczelni ISAG w Portugalii. Mój pobyt w Porto już od pierwszych dni był bardzo udany. Uczelnia na sam początek w pełni zadbała o moją alokację na Uczelni i w Akademiku – nie miałem stresa. Ponadto, zorganizowała różne imprezy na początek dla wszystkich studentów ERASMUSA, w tym m.in.: spotkanie informacyjne o Uczelni ISAG, piknik na plaży dla studentów ERASMUS oraz szkolenie z windsurfingu – zobaczcie zdjęcia – było trudno ale fajnie. Biuro ERASMUSA na Uczelni ISAG jest bardzo pomocne i zawsze są chętni do pomocy – się zdziwcie. Studenci ERASMUSA, z całej Europy (UE) są traktowani bardzo dobrze, a urok pięknego miasta może spowodować, iż czujemy się super – zobaczcie nasze uśmiechy na zdjęciach. Chciałbym zarekomendować wszystkim studentom SAN wybór ISAG w Porto, jako miejsca odbycia programu ERASMUS, ja osobiście uznaje mój wybór za super decyzję!!! Jednocześnie, chcę szczerze podziękować pracownikom Biura Erasmus naszej Uczelni, za pomoc na każdym etapie aplikowania o Erasmusa, tak że cały proces dokumentacyjny nie był taki straszny jak się wszystkim wydaje, spróbujcie !!! . Podsumowując, pierwsze wrażenia są super (mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze lepiej) i polecam wszystkim studentom SAN uczestnictwo w programie ERASMUS w ramach naszych studiów na Uczelni SAN, a szczególnie w ISAG Porto – jest super !!!'

Jeżeli Adrian przekonał Cię, że warto, napisz do nas już dziś na erasmus@san.edu.pl gyż nadal możesz aplikować na wyjazd na kolejny semestr zimowy 2023/24 lub na praktyki.

Relacja studentki ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Niemczech

Relacja studentki ze studiów w ramach programu Erasmus+ w Niemczech

20.02.23
Nasza studentka Zarządzania, Kinga, semestr zimowy 2022/23 spędza na wymianie w ramach programu Erasmus+ na uczelni Greifswald Universitat w Niemczech, a o swoich wrażeniach pisze tak:
 
'Greifswald to niezwykle urokliwe niemieckie miasteczko w którym mogę podziwiać gotycką architekture. Dzięki swoim kursom jezykowym oraz szerokiej ofercie zajeć, ta nadmorska miejscowość jest idealnym miejscem do nauki języka niemieckiego. Uniwersytet bardzo stara się aby zintegrować swoich międzynarodowych studentów poprzez organizowanie różnych wyjść: byliśmy wspólnie na kręglach, laser tagu, łyżwach a także co tydzień spotykamy się na tzw. Stammtischu. Odwiedzialismy również wspólnie dwa największe pobliskie miasta: Berlin i Hamburg.'
 
Jeżeli też masz ochotę przeżyć przygodę życia, poznać nowe, ciekawe miejsca i nowych ludzi, aplikuj na wyjazd w ramach programu Erasmus+ już teraz i wyślij swoje zgłoszenie na adres:erasmus@san.edu.pl.
Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Lizbonie

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ w Lizbonie

27.01.23
Dr Krzysztof Ćwiertniewski przeprowadził wykłady z animacji, obsługi multimediów i projektowania w ramach programu Erasmus+ na naszej partnerskiej uczelni University of Europeia w Lizbonie. 
University of Europeia wyróżnia się zróżnicowanym modelem akademickim opartym na zasadach: jakości, internacjonalizacji i bliskości przedsiębiorstw i rynku pracy.
Podczas wykładów dr Ćwiertniewski przedstawił techniki animacji, artystyczne możliwości pokazania relacji między światłem, przestrzenią a czasem, prezentacje na temat psychologii koloru oraz podjął dyskusja o mieszaniu starych technik animacji z nowymi narzędziami technologicznymi
 
Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Cyprze

Relacja wykładowcy z prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus+ na Cyprze

27.01.23

Prof. Iga Lehman w ramach programu Erasmus+ prowadziła ciekawe wykłady z zakresu komunikacji międzykulturowej na naszej partnerskiej uczelni University of Central Lancashire na Cyprze.

UCLan Cyprus, znajdujący się w Larnace przyjmuje nowych studentów juz od dziesięciu lat. Jest to pierwszy kampus zagraniczny University of Central Lancashire, a jednocześnie w pełni licencjonowany uniwersytet na Cyprze. Celem wykładu było rozwinięcie wiedzy i praktyk studentów (HIP) na komunikacje międzykulturową w biznesie i w zarządzaniu.

Wykłady edukacyjne skupiały się na używaniu kluczowego słownictwa i koncepcji w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, a także pogłębieniu świadomości i zrozumienia różnic międzykulturowych w komunikacji, które mają znaczenie w zróżnicowanych kulturowo środowiskach zawodowych.

Relacje pracowników SAN ze szkolenia w ramach programu Erasmus+ w Słowacji

Relacje pracowników SAN ze szkolenia w ramach programu Erasmus+ w Słowacji

27.01.23
Nasi pracownicy z dziekanatu Społeczna Akademia Nauk Dagmara Florowska, Pani Iwona Jagielińska i Pani Monika Świątek-Kania w ramach programu Erasmus+ odwiedziły naszą uczelnię partnerską Vysoká škola manažmentu w Słowacji.
Vysoká škola manažmentu lub VSM została utworzona ustawą Rady Narodowej Republiki Słowackiej w dniu 1 grudnia 1999 r. jako pierwsza prywatna szkoła niepubliczna na Słowacji. Jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Republiki Słowackiej na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim dla programów w administracji biznesowej. Jej misją jest zmiana życia na dobre poprzez oferowanie wysokiej jakości i odpowiedniej edukacji przez całe życie każdemu, kto chce się uczyć.
Celem szkolenia było poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności studentów z zakresu pracy administracyjnej w dziekanacie. Warsztaty zostały poświęcone kwestiom bezpieczeństwa cybernetycznego związanego z wrażliwymi danymi uczniów jak również zostało przeprowadzone szkolenie z organizacji zadań roboczych, procedur, przechowywanie danych i korzystania z oprogramowania.