Aktualności

Aktualności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Postanowienia

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

II Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail: iod@san.edu.pl

III Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowych.

VII Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług edukacyjnych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII Remarketing z którego korzysta Uczelnia, pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły Naszą witrynę lub użyły aplikacji mobilnej. Remarketing pomaga nawiązać ponowny kontakt poprzez wyświetlenie trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używa użytkownik. Nowy tag remarketingowy składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia, które działając zgodnie, umożliwiają śledzenie konwersji. Fragment kodu zdarzenia informuje globalny tag witryny, kiedy należy przesłać bardziej szczegółowe dane o zdarzeniu remarketingu. Po ustawieniu źródła danych tagów AdWords pojawią się fragmenty kodu z globalnym tagiem witryny i opcjonalnym fragmentem kodu zdarzenia.

IX W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@san.edu.pl

X Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

XI Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

XII Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIII Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej Uczelni, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego/rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

XIV Kontaktując się z Uczelnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

XV Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

XVI Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

XVII Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

XVIII Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

XIX ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

XX Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

XXI Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@san.edu.pl

XXII Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Memories from Erasmus- the studies in Italy

18.09.19

Dear students!

We have another memory of one student of English philology to encourage all of you to apply for Erasmus programme. 

Remember that you should use this opportunity to travel, meet new people, improve your language skills and have an unforgetabble time abroad :)

Here is the memory of Angelika Bacławska who studied in University of Perugia in Italy...

Memories from Erasmus- internship in Spain

01.09.19

Hi people!

We have another memory from the Erasmus experience of one of our student, Iryna Korovkina.

She studies Film Production and she performed her internship within the field of her studies in the company called Unicornshub, in sunny Spain.

Check what she is saying about her adventure there....

 

Memories from Erasmus- studies in Hungary

22.08.19

Hello guys!

We have another memory from the Erasmus experience of one of our student, Krystian Koper who spent a semester of studies in University of Milton Friedman in a great, student city- Budapest in Hungary.

Here is what he is saying about his experience....

 

 

Memories from Erasmus- studies in Bulgaria

14.08.19

We have another memory about the Erasmus+ adventure from our student Yurii Shvander. He is a student of Management and he spent one semestr in one of our partner universities, Todor Kableshkov University of Transport in Sofia. 

 

 

Internship offers for everyone

21.07.19

Hello guys!

We would like to show you a great Webpage. You can find there different internship vacancies from various companies and organisations!

Thanks to this site you can find a perfect internship for you, get an Erasmus scholarship and get international experience!

Not every internship is long-termed, you will find many options for 3 or 4 months as well, so don't be afraid! :)

https://erasmusintern.org/

If you find anything interesting for yourself, please write to us - erasmus@erasmus.com.pl

 

Once Erasmus, always Erasmus

11.06.19

At the end of May, dr. Adam Bednarek, a lecturer from the University of Social Sciences visited our partner university in Bucharest, Romania-Titu Maiorescu University. The students listened attentively to his lectures on: Social Media Communication Theory, Intercultural Challenges for Contemporary Political Discourse and Feminine and Masculinity Accross Cultures- A Socio-Political Context.

The lectures were preceded by a visit to the International Erasmus+ office and a meeting with the Erasmus + Program Coordinator, Mrs. Iulia Alecu.

All lectures willing to take part in the Erasmus+ mobility and conduct 8 hours of lectures at one of our partner universities in the new academic year 2019/20 should contact our Erasmus+ office on erasmus@erasmus.com.pl

 

 

 

 

 

Memories from Erasmus - the internship in Rhodes

09.06.19

We would like to present another Erasmus+ memory for you. One of students of University of Social Sciences, Pratik spent several months in beautiful and sunny Rhodes performing his internship. Click to find out more what he says about his adventure there.

 

 

Summer paid internship for students- Alonissos Hotel, June-September 2019

23.04.19

Alonissos Hotel is looking for students for these positions:

 • Kitchen help
 • Help in the restaurant
 • Housekeepers
 • Cleaning and Luggage transfer help

The internship takes place at the luxurious hotel on the Greek island of Alonissos. Our students performed their internship there and were very satisfied.

The offer is intended for students of:

 • tourism,
 • hospitality,
 • management,
 • other fields of study.

Period of the internship: June 2019-September 2019

The offer includes:
- transport for free
- food for free
- accommodation for free in 3-4-person rooms
- 8 hours of work / day
- 6 working days
- a salary from the hotel approx. 550 Euro + 500 Euro with a scholarship from Erasmus+ if the internship is compatible with your major of studiestotal of approx. 1050 Euro / month

- 3 extra Euro for an extra hour of work
- help from a supervisor who is going to watch the work of students and help when needed

 

For more details, please send emails to the address of our Erasmus + office: erasmus@erasmus.com.pl

 

Memories from Erasmus - the internship in Greece

02.04.19

We encourage all students to use the opportunity to study or have your internship abroad within the Erasmus + programme!

Another memory from one of our student who went for his 3rd Erasmus+ journey!

"Being in Greece was my 3rd Erasmus experience. It's so obvious that I love this experience :)

Erasmus+ programme helps you to develop your personality, teaches you adaptation, planning, communication with people from other cultures and foreign languages- even several words which can always help.

Because of this internship, I could earn some money and get a job experience, and this is a very good point in my CV. I have always liked everything during my Erasmus+ experiences and I think that every student should either study or work in a different country for some time”- Yevhenii

Anyone interested, please send your questions and mails to erasmus@erasmus.com.pl

 

Relacja z praktyki w Hiszpanii- otwarta rekrutacja na wyjazd z Erasmus+

15.03.19

Zachęcamy wszystkich studentów do korzystania z możliwości wyjazdu na studia lub praktyki kierunkowe w ramach programu Erasmus+!

Wszelkie maila prosimy przesyłać na erasmus@erasmus.com.pl

Aby Państwa zainteresować, poniżej relacja naszych dwóch studentów Valerii Chernukhej i Andriija Donetskyiego:

"Jesteśmy studentami kierunku „Organizacja produkcji filmowej” i przebywamy na praktyce w Hiszpanii już drugi raz, ponieważ za ostatnim razem bardzo się nam się tam podobało. Pracujemy w grupach z ludźmi z różnych krajów. Ja robię zdjęcia i montuję filmiki video, a Andrii jest operatorem i również zajmuje się montażem. Uczymy się też nowych rzeczy,  z których nie mieliśmy wcześniej styczności jak, np. prowadzenie stron internetowych i tworzenie e-designu. Dziękujemy za taką możliwość!" 

 

Oferty praktyk programu Erasmus + również dla absolwentów

15.02.19

Oferty praktyk Erasmus + dostępne również dla naszych absolwentów!

Czy wkrótce kończysz studia?

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zagranicą?

Czy boisz się, że straciłeś szansę na wyjazd na Erasmusa? Nie martw się! Nadal masz szansę, żeby to zmienić! :)

Praktyki w ramach programu Erasmus + są teraz dostępne również dla naszych absolwentów Społecznej Akademii Nauk.

Więcej o praktykach możesz poczytać tutaj- http://erasmus.san.edu.pl/praktyki-1

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Erasmus +: erasmus@erasmus.com.pl

Relacja ze studiów w Valladolid- otwarta rekrutacja na wyjazd z Erasmus+

27.11.18

Zachęcamy wszystkich studentów do korzystania z możliwości wyjazdu na studia lub praktyki kierunkowe w ramach programu Erasmus+!

Wszelkie maila prosimy przesyłać na erasmus@erasmus.com.pl

Na zachętę relacja studentki Anny, która spędziła semestr na University of Valladolid w Hiszpanii!

"Studia w Valladolid przebiegają bez zastrzeżeń, koordynatorzy służą pomocą i wprost zarażają swoim pozytywnym nastawieniem. Zakwaterowanie mam wprost idealne, mieszkanie czyściutkie, sprzęty są nowe. Przyjemnie się mieszka. 

Czas upływa błogo na zwiedzaniu i na nauce oczywiście :) lecz niestety ucieka bardzo szybko."

Praktyki dla studentów administracji, stosunków międzynarodowych, zarządzania, nauk politycznych, filologii włoskiej w ramach programu Erasmus +

15.10.18

Serdecznie zachęcamy  studentów filologii włoskiej, stosunków międzynarodowych, administracji i zarządzania, nauk politycznych i podobnych do aplikowania na praktykę w ramach programu Erasmus + na uniwersytecie w pięknym mieście Macerata, we Włoszech. 

Opis praktykanta:

- praktykant otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus + lub programów KA1 na Społecznej Akademii Nauk;

- musi mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i włoskiego (znajomość jakiegokolwiek innego języka europejskiego będzie dodatkowym atutem);

- musi posiadać podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

- mieć wiedzę na temat programów europejskich,  jak Erasmus + i EVS (European Voluntary Service);

- może być już absolwentem filologi włoskiej, stosunków międzynarodowych, administracji i zarządzania, nauk politycznych, lub podobnych

Główne zadania praktykanta:

- głównie prace administracyjne związane z przyjazdowymi i wyjazdowymi studentami Erasmusa;

- wsparcie i informacje dla przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów Erasmusa;

- wdrażanie stron internetowych związanych z zagranicznymi studentami i naszymi uczelniami partnerskimi (przesyłanie informacji, dbanie o sieci społecznościowe itp.);

- wsparcie dla pracowników administracyjnych w Erasmus +;

- wsparcie dla personelu administracyjnego w zarządzaniu umowami dwustronnymi na poziomie europejskim;

- wsparcie dla personelu administracyjnego w zarządzaniu szkołami letnimi / zimowymi dla studentów zagranicznych (zgodnie z okresem);

- stażysta będzie normalnie pracował od 09:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia w grudniu i letnich w sierpniu oraz innych świąt państwowych);

- ma obowiązek pracować dłużej, jeśli wymaga tego sytuacja;

- gabinet stażysty będzie na parterze i zostanie on/ona również wyznaczony/a do powitania studentów i gości przychodzących na uczelnię

Wszyscy studenci zakwalifikowani do mobilności w ramach programu Erasmus + otrzymają atrakcyjne stypendium za każdy miesiąc pobytu na zagranicznej uczelni.

Wyślij swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim / włoskim na adres office@erasmus.com.pl!

 

Praktyki dla studentów prawa w ramach programu Erasmus +

02.10.18

Serdecznie zachęcamy studentów prawa do aplikowania  na praktyki organizowane przez Wydział Prawa na Uniwersytecie w Maceracie, Włochy na rok 2019. 

Praktykanci będą mieli szansę na odbycie praktyki w wybranym miejscu:

- redakcja Dziennika Historii Konstytucyjnej 

- Oddział Chin współpracujący z Wydziałem Prawa uczelni

- Europejskie Centrum Dokumentacji (EO).

To wspaniała okazja do zdobycia nowych umiejętności, nauczenia się nowych języków, możliwość pracy w międzynarodowym środowisku oraz poznania nowych przyjaciół!

Aby zapoznać się z ofertami praktyk, kliknij na górze w "Pliki do pobrania" i pobierz ofertę praktyk.

Każdy student w ramach praktyki otrzyma atrakcyjne stypendium finansowane w ramach programu Erasmus +.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wysyłania swoich CV na adres mailowy: erasmus@erasmus.com.pl

 

Nowe możliwości dla studentów SAN: Oferty praktyk w Bracelonie w ramach programu Erasmus+

18.09.18

Oferta praktyk w Barcelonie dla studentów w ramach programu Erasmus +

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do aplikowania na praktyki w firmie Comercial Eventos y Productos S.L. z siedzibą w Barcelonie.

Studenci mają możliwość odbyć praktykę w różnych departamentach, m.in.: zasobach ludzkich,  sieciach społecznościowych, produkcji audiowizualnej, programowania, grafiki, handlu, marketingu, administracji i wielu innych.  

Po więcej informacji kliknij w zakładkę u góry „Pliki do pobrania” i pobierz oferty praktyk.

Istnieje możliwość wyjazdu na krótkie praktyki, np. 2 miesiące. Każdy wyjeżdżający student otrzyma atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus +.

Prosimy chętnych do zgłaszania się na maila erasmus@erasmus.com.pl

Relacja ze studiów w Grenoble- otwarta rekrutacja na wyjazd z Erasmus +

02.09.18

Zachęcamy wszystkich studentów do korzystania z możliwości wyjazdu na studia lub praktyki kierunkowe w ramach programu Erasmus+!

Wszelkie maila prosimy przesyłać na erasmus@erasmus.com.pl

Na zachętę relacja studentki, Oleksandry, która spędziła semestr na University of Pierre Mendès w Grenoble, we Francji!

"Erasmus to wspaniałe doświadczenie! Dla mnie był przede wszystkim okazją do zobaczenia, jak funkcjonuje studiowanie w innym kraju, przebywanie w międzynarodowym środowisku, z ludźmi z przeróżnych kultur, co w Polsce jest nieco trudniejsze do przeżycia. Jeśli chodzi o moje zakwaterowanie, to wynajmowałam mieszkanie w Grenoble- było to fantastyczne i wygodne. Znalazłam wielu przyjaciół z całego świata, a na dodatek mogłam cały czas podróżować, co było świetne!"

 

Oferta praktyk w Walencji, Hiszpania

30.07.18

Studiujesz dziennikarstwo i komunikację społeczną, grafikę lub organizację produkcji filmowej i telewizyjnej? Marzysz o zdobyciu cennego doświadczenia zawodowego, a wolny czas lubisz spędzać spacerując po plaży?

Nie czekaj- oferta praktyki w Walencji może być dla Ciebie idealna:

https://www.trainingexperience.org/offer/458

OSOBA KONTAKTOWA:

Fernando Gómez
Training Experience
+34 644270284
f.gomez@trainingexperience.org

Istnieje możliwość wyjazdu na krócej, np. 2 miesiące. Każdy wyjeżdżający student otrzyma atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus +. Prosimy chętnych do zgłaszania się na maila erasmus@erasmus.com.pl

Rekrutacja dla studentów - Erasmus +

13.07.18

Wszystkich studentów chętnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na semestr letni roku akademickiego 2018/19 prosimy o zgłaszanie chęci udziału mailowo na adres: erasmus@erasmus.com.pl

W roku akademickim 2017/18 nasi studenci wyjechali m.in. do Sassari University, University degli studi di Genova, Link Campus oraz Pisa University we Włoszek, IUT Grenoble we Francji, Magdeburg University w Niemczech, King Sigmund University na Węgrzech, Todor Kableshkov University oraz Varna University of Economics w Bułgarii, Business Academy South West w Danii, Beira Interior University w Portugalii, Alcala University w Hiszpanii, Humak University w Finlandii, Klaipeda State University na Litwie czy Technicka Universita Ostrava w Czechach.

Dla każdego z nich ten wyjazd to wyzwanie, nowe doświadczenia połączone z intensywną nauką w języku obcym, ale też niezapomniane chwile, nowe przyjaźnie oraz nowe miejsca, które warto było odkrywać.  Każdy z nich wrócił zadowolony oraz bogatszy-przede wszystkim o nowe doświadczenia życiowe, a większość z nich deklaruje chęć ponownego wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

A Ty? Zastanawiałeś się jakie korzyści może dać Ci wyjazd w ramach programu Erasmus+?

Jeżeli marzą Ci się studia w zagranicznej uczelni- nie czekaj-aplikuj już dziś.

Wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ dostaną atrakcyjne stypendium na każdy miesiąc pobytu na uczelni zagranicznej.