Aktualności

Aktualności

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000).

Postanowienia

I Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

II Inspektor Ochrony Danych (IDO) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e mail: iod@san.edu.pl

III Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i na podstawie szczegółowych przepisów prawnych, którymi są:

1/ art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, np. wysyłka poczty, ankiet, zapytań, itp.).

2/ art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych).

3/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji.

4/ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV Pani/Pana dane są przez Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

1/ realizacji postanowień umowy zawartej ze Społeczną Akademią Nauk z siedzibą w Łodzi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2/ spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3/ wykonania bezpłatnej usługi wysyłki usług drogą e – mailową, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4/ ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5/ marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6/ analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7/ statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8/ archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms, e – mail marketingu, promocji, rekrutacji, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.

VI Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani organizacji międzynarodowych.

VII Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. IV, do zakończenia świadczenia usług edukacyjnych, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

VIII Remarketing z którego korzysta Uczelnia, pozwala wyświetlać reklamy osobom, które wcześniej odwiedziły Naszą witrynę lub użyły aplikacji mobilnej. Remarketing pomaga nawiązać ponowny kontakt poprzez wyświetlenie trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używa użytkownik. Nowy tag remarketingowy składa się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia, które działając zgodnie, umożliwiają śledzenie konwersji. Fragment kodu zdarzenia informuje globalny tag witryny, kiedy należy przesłać bardziej szczegółowe dane o zdarzeniu remarketingu. Po ustawieniu źródła danych tagów AdWords pojawią się fragmenty kodu z globalnym tagiem witryny i opcjonalnym fragmentem kodu zdarzenia.

IX W związku z przetwarzaniem przez Administratora (ADO) danych osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem (ADO) za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych pod następującym adresem: iod@san.edu.pl

X Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony.

XI Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

XII Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

XIII Aby skorzystać z funkcji Strony internetowej Uczelni, użytkownik musi podać swoje dane osobowe, tj. adres e-mail, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego/rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie Administratora.

XIV Kontaktując się z Uczelnią za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

XV Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

XVI Cookies pozwalają:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony jakiego oczekujesz,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na Stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

XVII Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez ADO plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, ADO używa ich w celu prawidłowego działania Strony.

XVIII Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony, czas spędzony na Stronie, odwiedzone podstrony etc. ADO korzysta w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

XIX ADO korzysta z narzędzi marketingowych firmy Facebook, by kierować do użytkownika reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowano w kodzie Strony narzędzie Pixel udostępniane przez Facebook, który zapamiętuje odwiedziny użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

XX Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacja a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

XXI Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownik może zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@san.edu.pl

XXII Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Oferty płatnych praktyk w Bratysławie

14.06.21
Drodzy Studenci! 
 
Przypominamy, że nadal prowadzimy rekrutację studentów na praktyki oraz studia zagraniczne z atrakcyjnym finansowaniem! :)
 
Możecie wyjechać między innymi do Bratysławy, do jednego z naszych partnerów zagranicznych i odbyć praktykę jako pracownik administracyjny w biurze Erasmus+ na uczelni VSEMVS w Bratysławie.
 
Obowiązki:
- kontakt z partnerami zagranicznymi
- dodawanie postów na media społecznościowe
- aktualizacja strony internetowej
- przygotowywanie dokumentów
- prace biurowe i administracyjne
 
Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, przesyłajcie maila na erasmus@san.edu.pl
 

Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+

12.03.21
Drodzy Studenci! :)
 
Mamy kolejne ciekawe oferty praktyk skierowanych do studentów różnych kierunków- biznesu, filologii, administracji, marketingu, stosunków międzynarodowych, informatyki, zarządzania i innych.  
 
Pamiętajcie o zaletach praktyk z programu Erasmus+:
- atrakcyjne finansowanie 
- międzynarodowe doświadczenie 
- nowi, ciekawi ludzie 
 
W razie pytań piszcie proszę maile pod nasz adres- erasmus@erasmus.com.pl 
 

Oferty praktyk dla studentów i absolwentów SANu

08.02.21
Studenci!
 
W naszej zakładce "Internships" pojawiły się kolejne, bardzo ciekawe oferty praktyk dla studentów Administracji, Biznesu, Filologii Angielskiej, Turystyki, Produkcji Filmowej i innych!  http://erasmus.san.edu.pl/internships
 
Macie szansę zdobyć cenne doświadczenie w zagranicznej firmie i otrzymać atrakcyjne stypendium w wysokości do 620 Euro/miesiąc!
 
Możecie jednocześnie studiować online i odnaleźć swoje powołanie zawodowe! 
Przypominamy, że każdy ma szansę na wyjazd!
 
Wystarczy napisać do nas maila, a odpowiemy na każde pytanie - erasmus@erasmus.com.pl 
 

Praktyki zagraniczne w trakcie trwania semestru

14.01.21
Studencie! 
 
Nauka zdalna daje nowe możliwości. Wykorzystaj je z programem Erasmus+. Studiując on-line masz możliwość wyjechania na praktyki trwające min. 2 miesiące również w trakcie trwania semestru. Każdy z Was ma szansę, tak jak Wasi koledzy na poniższych zdjęciach z praktyki z Hiszpanii! 
 

Lista uczelni partnerskich- wyjazdy na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+

19.11.20
Drodzy Studenci!
 
Przypominamy o szansie wyjazdów na przyszły rok akademicki na studia lub praktyki zagraniczne!!
 
Pomagamy w przygotowaniu wszelkich dokumentów :)
 
Lista naszych uczelni partnerskich została oficjalnie zaktualizowana- http://erasmus.san.edu.pl/partner-universities
 
Możecie więc sprawdzić, gdzie możecie wyjechać lub znaleźć uczelnię na ogólnej liście wszystkich uczelni w Unii Europejskiej- https://eacea.ec.europa.eu/era.../actions/erasmus-charter_en
 
Pamiętajcie, że wyjazd na Erasmusa to niesamowita przygoda, zdobycie cennego doświadczenia cennego w CV, polepszenie zdolności językowych, możliwość zwiedzania wspaniałych miejsc i poznanie nowych ludzi.
 
W razie jakichkolwiek pytań zawsze służymy pomocą pod adresem mailowym- erasmus@erasmus.com.pl 
 
 

Praktyki zagraniczne dla studentów i absolwentów Społecznej Akademii Nauk

25.10.20
Drodzy studenci,
 
Przypominamy, że nadal możecie aplikować na wyjazdy na studia do ponad 90 uczelni partnerskich lub na praktyki w ramach programu Erasmus+! 
 
Możecie wyjechać na praktyki również podczas roku akademickiego- wystarczy jedynie złożyć podanie o indywidualny tryb nauczania przez okres trwania praktyki, w czym pomagamy! 
 
Wynagrodzenia miesięczne nawet do 620 Euro!
 
Pamiętajcie, że Erasmus to wspaniała przygoda i szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia i poznania świetnych ludzi!
 
Nie wahajcie się i napiszcie do nas na maila erasmus@erasmus.com.pl
 

Oferta praktyki w pięknej Warnie, w Bułgarii

08.09.20
Drodzy studenci,
 
Mamy dla Was ciekawą ofertę płatnej praktyki jako pracownik administracyjny w Culinary Arts Institute na Varna University of Management w pięknej, położonej nad Morzem Czarnym- Warnie, w Bułgarii.
 
Praktyka płatna 550 Euro/miesiąc z opieką mentora!
 
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego
- znajomość pakietu MS Office
- dokładność
- komunikatywność
- odpowiedzialność
 
Jeśli jesteście zainteresowani przesyłajcie swoje CV w języku angielskim do 3 PAŹDZIERNIKA na adres uczelni w Warnie- erasmus@vumk.eu

 

Oferty praktyk dla studentów i absolwentów na Słowacji

18.08.20
Drodzy Studenci,
 
Macie nadal szansę wyjechać na praktykę zagraniczną, zdobyć cenne doświadczenie i otrzymać atrakcyjne stypendium miesięczne w ramach programu Erasmus+ od 450-620 Euro/miesiąc + kwotę, jaką zdecyduje się Wam wypłacić firma!
 
W naszych sąsiedzkich państwach takich jak Słowacja różne firmy szukają praktykantów z językiem angielskim i często zapewniają darmowe zakwaterowanie!
 
Przedstawiamy Wam tutaj ofertę skierowaną do studentów grafiki, gdzie firma zapewnia zakwaterowanie i oferuje dodatkową pensję!
 
 
Na stronie https://erasmusintern.org/traineeships możecie znaleźć mnóstwo innych miejsc praktyk skierowanych do studentów i absolwentów KAŻDEGO kierunku.
 
W razie pytań piszcie maile pod erasmus@erasmus.com.pl
 

Oferty praktyk dla studentów i absolwentów SANu- wolne miejsca dla praktykantów w Sofii

13.08.20

Drodzy studenci,

Przypominamy, że nadal możecie aplikować do nas na praktyki zagraniczne, podczas których macie szansę przełamać bariery językowe, zwiedzić nowe miejsca i zdobyć międzynarodowe doświadczenie, bardzo cenne w tych czasach u pracodawców! 

Spośród różnych ofert, które możecie znaleźć na naszej zakładce- http://erasmus.san.edu.pl/internships mamy dla Was ciekawą ofertę płatnej praktyki w Biurze Współpracy Międzynarodowej na jednej z naszych uczelni partnerskich w Sofii, w Bułgarii!

Opieka mentora oraz 500 Euro/miesiąc gwarantowane!

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym biurem Erasmus- erasmus@erasmus.com.pl 

 

Europejski Portal Młodzieżowy- przydatne informacje i linki

13.08.20

Drodzy Studenci,

Pewnie chcielibyście się dowiedzieć jak będzie wyglądać przyszłość Was jako młodych ludzi w związku z pracą lub praktykami zagranicą. 

Europejski Portal Młodzieżowy stworzył podstronę, gdzie możecie:
- znaleźć najnowsze informacje na temat programu Erasmus+, 
- porady dla osób chcących pracować zagranicą,
- pomysły na działania podczas kwarantanny
- bazę linków do BEZPŁATNYCH I LEGALNYCH książek i filmów!

https://europa.eu/youth/EU_pl - wystarczy kliknąć w niebieski przycisk na głównej stronie :)

Przypominamy również, że nadal możecie wyjechać na praktyki zagraniczne i dostać atrakcyjne stypendium w ramach programu Erasmus+. Możecie pisać do nas maile pod erasmus@erasmus.com.pl

Praktyki w Kłajpedzie nad Bałtykiem dla studentów i absolwentów

18.07.20

Wakacje przed Wami, a Wy nie macie jeszcze planów? Chcielibyście gdzieś wyjechać, ale nie macie dużo pieniędzy? Chcielibyście przy okazji podszlifować język? Mamy dla Was idealną ofertę :)

Oferta jest skierowana do studentów i absolwentów turystyki, zarządzania, filologii angielskiej, grafiki i innych kierunków. 

Centrum Informacji Turystycznej i Dino Park w Kłajpedzie, na Litwie szukają praktykantów z językiem angielskim. Kłajpeda to malownicze miasto na Litwie położone nad morzem.

Zapewnione zakwaterowanie 90 Euro/miesiąc!

Praktyka finansowana jest ze środków Erasmusa i macie szansę dostać miesięcznie 500 Euro!

Po więcej informacji napisz do nas- erasmus@erasmus.com.pl

 

Bezpieczne podróżowanie i otwarta aplikacja na praktyki lub studia w ramach programu Erasmus+

06.07.20

Drodzy studenci,

Mamy dla Was oficjalną stronę internetową, na której możecie znaleźć aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie- zasady poruszania się oraz kraje, do których możecie teraz wyjechać na wakacje lub na PRAKTYKI ZAGRANICZNE lub STUDIA w ramach programu Erasmus+:

https://reopen.europa.eu/en

Możecie nadal aplikować na wyjazdy finansowane z Erasmusa, mamy wolne miejsca i każdy chętny student/absolwent ma szansę na wyjazd!

Po więcej informacji na temat aplikowania na praktyki lub studia zagraniczne odwiedźcie naszą zakładkę "Step by Step", gdzie znajdziecie poradnik i wszelkie zasady dotyczące wyjazdów - http://erasmus.san.edu.pl/step-by-step

lub napiszcie do nas maila - erasmus@erasmus.com.pl

Oferta praktyk w Barcelonie

04.07.20

Drodzy Studenci,

Mamy dla Was kolejną atrakcyjną ofertę praktyki w samej Barcelonie! Oferta jest przeznaczona dla studentów marketingu, biznesu, stosunków międzynarodowych lub zarządzania. 

Możecie otrzymać atrakcyjne stypendium 550 Euro/miesiąc, jeśli praktyka jest zgodna z Waszym kierunkiem i dodatkową pensję od firmy 400 Euro/miesiąc. Możecie więc zarobić ok. 950 Euro miesięcznie!

Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do nas!

Więcej ofert płatnych praktyk na poniższej stronie:

https://www.spain-internship.com/en/placements/top-vacancies

Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem, napiszcie proszę maila do nas-erasmus@erasmus.com.pl oraz na kasia@spain-internship.com

 

Praktyki w Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich

26.06.20

Drodzy studenci,

Mamy dla Was atrakcyjne oferty różnych praktyk w Hiszpanii i Wyspach Kanaryjskich. 

Poniżej załączamy opis jednej z nich, ale jest ich o wiele więcej!

Jeśli chcielibyście wyjechać na zagraniczną praktykę, otrzymać atrakcyjne stypendium 550 Euro/miesiąc, jeśli praktyka jest zgodna z Waszym kierunkiem i dodatkową pensję od firmy min. 200 Euro/miesiąc, możecie poszukać wymarzonej oferty dla Was pod tym linkiem:

https://www.spain-internship.com/en/placements/top-vacancies 

Jeśli jesteście zainteresowani wyjazdem, napiszcie proszę maila do nas-erasmus@erasmus.com.pl oraz na kasia@spain-internship.com 

 

Praktyka w Hiszpanii dla studenta z językiem polskim

18.06.20

Drodzy studenci!

Mamy dla was atrakcyjną ofertę praktyk płatnych w Hiszpanii. Jest to stanowisko obsługi klienta w JĘZYKU POLSKIM.

Praktykant musi dodatkowo znać język angielski na poziomie komunikatywnym i będzie odpowiedzialny za marketing na social media oraz obsługę klientów w języku polskim.

Macie szansę dostać 225 Euro na miesiąc od firmy, a jeśli praktyka ta jest zgodna z Waszym kierunkiem studiów, dostaniecie dodatkowo 550 Euro w ramach praktyki z programu Erasmus+.

W sumie więc możecie zarobić ok. 775 Euro miesięcznie i zdobyć cenne międzynarodowe doświadczenie!

Po więcej informacji wejdźcie na stronę - https://apply.spain-internship.com 

Jeśli jesteście zainteresowani, wyślijcie swoje CV w języku angielskim na  info@spain-internship.com oraz do nas, na erasmus@erasmus.com.pl

 

Praktyki zagraniczne dla absolwentów Społecznej Akademii Nauk

07.06.20

Drogi Studencie,

Niedługo kończysz uczelnię i zastanawiasz się co dalej?

Pragniesz coś zmienić, nabyć nowe doświadczenie i poznać ciekawych ludzi?

A może skończyłeś/aś uczelnię nie więcej niż rok temu i boisz się, że nie możesz już wyjechać na zagraniczną praktykę?

NIC BARDZIEJ MYLNEGO!

Nadal masz szansę wyjechać na zagraniczną praktykę i otrzymać atrakcyjne stypendium Erasmusa wynoszące od 500-600 Euro miesięcznie. 

Po więcej informacji napisz proszę do naszego biura- erasmus@erasmus.com.pl