Recruitment procedures and documents to download

Recruitment procedures and documents to download

GENERAL DOCUMENTS

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023

FILES TO DOWNLOAD FOR OUTGOING STUDENTS (dla studentów wyjeżdżających z SANu)

FILES TO DOWNLOAD FOR INCOMING STUDENTS

FILES TO DOWNLOAD FOR TEACHERS/WORKERS OF SAN (dla wyjeżdżających pracowników SANu)

Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020